Tajemnice Monstrancji Fatimskich – fakty i liczby

Dwie monstrancje – tysiące godzin czuwania, szeptanych modlitw, nut i przejechanych kilometrów. Obie są darem wdzięczności Polaków dla Maryi. Obie wyrażają jedną prawdę: Bóg biegnie do człowieka biednego i zgnębionego na duchu, niosąc bezwarunkową miłość – jedyne lekarstwo, które może uzdrowić nasze serce. Chcesz przeżyć nawiedzenie Niewiasty Eucharystii? Zaproś Ją do siebie.

Fundacja Aniołów Miłosierdzia z okazji 100-lecia objawień w Fatimie, ufundowała w imieniu Polaków dwa modlitewne wota: dwie Monstrancje Fatimskie. Pierwsza podróżowała przez 9 miesięcy ubiegłego roku. Pokonała przez ten czas ponad 25.000 kilometrów, nawiedzając 99 miejsc w Polsce, by we wrześniu 2017 r. dotrzeć do Sanktuarium w Fatimie, które stało się tym samym setnym miejscem pielgrzymki pokoju i pojednania. Przez cały ten czas zgromadziła na modlitwie ponad 150.000 Polaków. Druga Monstrancja to szczególny dar Polaków dla Narodowego Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. Niewiasta Eucharystii, jak nazywamy tę monstrancję, wyruszyła na szlak we wspomnienie św. s. Faustyny Kowalskiej (5 października 2017 r.), by wziąć udział w „Różańcu do granic” w Sanktuarium Matki Bożej Nadodrzańskiej Królowej Pokoju w Siekierkach n. Odrą. Intencją jej wędrowania jest Pokój, Pojednanie i… Wdzięczność. Pielgrzymuje po Polsce, ale swoje stopy stawia także poza granicami naszego kraju.

Pierwsza podróżowała przez 9 miesięcy ubiegłego roku. Pokonała przez ten czas ponad 25.000 kilometrów, nawiedzając 99 miejsc w Polsce, by we wrześniu 2017 r. dotrzeć do Sanktuarium w Fatimie, które stało się tym samym setnym miejscem pielgrzymki pokoju i pojednania. Przez cały ten czas zgromadziła na modlitwie ponad 150.000 Polaków.

TAJEMNICE MONSTRANCJI
Obie monstrancje powstały w renomowanej pracowni Drapikowski Studio. Monstrancja Fatimska przedstawia Maryję – Niewiastę obleczoną w słońce, u której stóp znajduje się księżyc. W centrum, w sercu Niewiasty Eucharystii, znajduje się miejsce, w którym umieszczany jest Najświętszy Sakrament. Niepokalane Serce Maryi to Dom Jezusa Chrystusa, Księcia Pokoju. Symboliczną wartość monstrancji podkreślają 12 fragmentów meteorytu, rozmieszczone w aureoli oraz fragment skały księżycowej, wtopiony pod stopami Maryi. Każdy z tych dodatkowych elementów posiada certyfikat NASA.

DLACZEGO NIEWIASTA EUCHARYSTII?
Ojciec Święty Jan Paweł II w encyklice „Ecclesia de Eucharistia” nazywa Maryję Niewiastą Eucharystii. Jak zaznaczył papież, po wypowiedzeniu FIAT do archanioła Gabriela – prosta dziewczyna z Nazaretu stała się pierwszym tabernakulum, Mieszkaniem Słowa Wcielonego. Zaraz po tym wydarzeniu Maryja idzie do Elżbiety. Tym samym staje się pierwszą monstrancją. Maryja odkrywa Jezusa i pragnie nam Go dawać. Nie zasłania Go, ale właśnie na Niego wskazuje, co w Monstrancji Fatimskiej podkreśla specjalne, wewnętrzne podświetlenie Najświętszego Sakramentu.

INTENCJE
Oddajemy Niepokalanej brak pokoju w świecie, w Polsce, w rodzinach. Oddajemy jej nowe pokolenie (także nas), by Maryja wyprowadziła je z wszelkich konfliktów, zniewoleń, także niewoli wirtualnego świata, z jego iluzji. Ona jedyna z ludzi może to zrobić. My chcemy Jej po prostu towarzyszyć.

Pielgrzymka Pokoju i hospicjum dla dzieci
Idąc za wezwaniem objawień fatimskich (a także głosem św. Jana Pawła II, św. Faustyny Kowalskiej, św. Maksymiliana Kolbe, Benedykta XVI i Franciszka) pragnęliśmy zainicjować „codzienną, prostą ścieżkę pokoju” śladami Maryi, w prostych czynnościach życia, dając okazję nie tylko do modlitwy, ale także do czynu miłosierdzia. Peregrynacji towarzyszyła bowiem zachęta do jałmużny na rzecz powstającego w Wilnie pierwszego hospicjum dla dzieci na Litwie.

Maryja, wskazując nieustannie na Syna – Księcia Pokoju, odrywa nasz wzrok od zapatrzenia w swoje własne problemy, wyzwala z pretensji i wycisza argumenty przeciwko bratu. Podobnie chorzy – odrywają nas od przekleństwa życia tylko dla siebie. Dlatego zarówno Maryja, jak i chorzy to żywe monstrancje: wnoszą żywą obecność Boga do naszej udręczonej historii.

Hospicjum dla dzieci będzie domem miłości i modlitwy o pokój. Modlitwa cierpiących, wykluczonych z głównego nurtu życia i wolontariuszy ma być z jednej strony wyraźnym głosem modlitwy za nasz naród i za pokój na świecie, ale także dać przykład dla innych chorych, że są nam potrzebni, że bez ich heroiczności i modlitwy nasz świat jest coraz mniej przyjazny człowiekowi.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com