I. Informacje ogólne

 1. Operatorem Serwisu www.mostdonieba.pl jest Fundacja Aniołów Miłosierdzia z siedzibą w Warszawie, ul. Augustyna Locciego 5, 02-928 Warszawa, zwana dalej Fundacją.
 2. Fundacja, jako podmiot prowadzący Serwis, dba o ochronę prywatności i informacji przekazywanych przez Użytkowników Serwisu, a w szczególności ich danych osobowych;
 3. Fundacja nie ujawnia przekazywanych przez Użytkowników danych osobom trzecim, za wyjątkiem przekazywania danych:
 • podmiotom współpracującym z Fundacją w związku z funkcjonalnościami Serwisu, zwanych dalej „Partnerami”,
 • w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, gdy tego rodzaju ujawnienie danych jest obligatoryjne.

II. Dane w formularzu

 

 1. Przekazanie danych osobowych Fundacji przez Użytkowników jest dobrowolne.
 2. Dokonanie wpłat na rzecz Fundacji oraz zapisanie się do usługi Newsletter za pośrednictwem Serwisu wymaga podania przez Użytkownika jego danych osobowych, przy czym:
 • do dokonania wpłaty obowiązkowe jest podanie imienia, nazwiska oraz adresu e-mail,
 • do zapisania się na newsletter wystarczy adres e-mail oraz imię
 1. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Niepodanie obowiązkowych danych osobowych oznacza rezygnację z procesu dokonywania wpłaty na rzecz Fundacji i niemożność jej dokonania za pośrednictwem Serwisu, a w przypadku wyboru Newslettera, także rezygnację z zapisania się na tę usługę.
 3. Dokonując wpłaty w ramach Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Fundację podanych przez niego danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jedn. DZ. U. 2015. poz. 2135 z późn. zm.).
 4. Po wpisaniu i potwierdzeniu danych osobowych Użytkownik zostaje przekierowany w celu dokonania płatności do zewnętrznego serwisu internetowego należącego do Partnera Fundacji.
 5. Fundacja przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celach związanych z prawidłowym działaniem Serwisu oraz związanych z działalnością statutową Fundacji, a w tym także w celu prowadzenia przez nią wszelkiej aktywności charytatywnej i dobroczynnej. W związku z tą działalnością dane osobowe Użytkowników są przekazywane Partnerom.
 6. Fundacja zapewnia, że Partnerzy przetwarzają przekazane przez Fundację dane wyłączne w celach wykonywania łączących ich z Fundacją umów i stosunków, z poszanowaniem przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

III. Polityka cookies

Serwis MostDoNieba.pl może wykorzystywać pliki cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych funkcji Serwisu MostDoNieba.pl. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku. Serwis MostDoNieba.pl stosuje cookies, które pozwalają na śledzenie preferencji gości i umożliwiają personalizowanie prezentowanych treści. Cookies pomagają nam również w identyfikacji szczególnie popularnych elementów Serwisu MostDoNieba.pl. Dzięki temu jesteśmy w stanie lepiej dostosować treść stron internetowych Serwisu MostDoNieba.pl do potrzeb Użytkownika, a tym samym zoptymalizować oferowane Użytkownikowi treści.

Uwaga: możesz przeglądać Serwis MostDoNieba.pl również bez cookies. Większość przeglądarek internetowych akceptuje cookies automatycznie. Istnieje możliwość wyłączenia zapisu cookies na dysku twardym Twojego komputera. W każdej chwili możesz skasować cookies zapisane już w Twoim komputerze. Jeżeli jednak nie zaakceptujesz cookies, może to prowadzić do ograniczenia Twojego dostępu do niektórych funkcji Serwisu MostDoNieba.pl lub zakłócenia działania niektórych funkcji Serwisu MostDoNieba.pl.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com